Bestyrelse

Formand:            Grethe Nielsen

Nyt medlem:       Anne Grethe Kibsgaard Johansen

Kassserer:           Nanna Jespersen (indbetalinger på kontonr. 6864 0001070161)

Sekretær:            Inge Lise Olsen

                            Annette Fonnesbech Jensen

Suppleant:          Carol Eriksen (Hjemmeside)