Formandsberetning ved generalforsamlingen 14/3-2016.

 

Heldigvis er vi mange, for hvem Munkebokoret fylder en del.

 For mig betyder det bl.a., at jeg samler div. materialer vedr. korets aktiviteter i en mappe derhjemme, og når jeg lige skimmer ”indholdsfortegnelsen” for 2015, så er der bestemt intet, der tyder på et ”halvgammelt” eller ”småtræt” kor, selvom vi jo udmærket er klare over, at de fleste af os har lagt den grønneste del af ungdommen bag os.

 Ungdom i sig selv behøver ikke nødvendigvis at være en kvalitet – overblik, rutine, ro, gå-på-mod  osv kan sagtens hamle op med en lidt gulnet dåbsattest!

  

Tilbage til ”indholdsfortegnelsen”:

 I 2015 har vi arrangeret en korlørdag med Lise Nees, hvor også Bogensekoret deltog

  • vi har selv afholdt to koncerter i Munkebo Kirke – forår og Advent –

  • vi har deltaget i Lindø Concert Bands forårskoncert i Festsalen her på skolen og været lidt med på sidelinjen til deres sommerkoncert på Munkebo Bakke.

  • Vi har leveret et indslag ved Grundlovsmødet på Sortekilde.

  • Derudover har vi været på besøg hos Odense Teaterkor og på Lindhøj Plejecenter.

  • I samarbejde med Munkebo Bibliotek har vi deltaget i Spil Dansk Dagen og juletræstændingen.

 

Kom ikke og sig at der ikke foregår noget i Munkebokoret!!!

 Men det, der fyldte mest i 2015, var nu nok vores tur til Neuenkirchen i september, hvor ca. 30 kormedlemmer havde et par forrygende dage. Ikke alene oplevede vi en hjertevarme, der var ganske overvældende, men vi blev sandelig også forsynet med mad i et omfang, som mange vil få svært ved at leve op til. Mindre kan måske også gøre det?

 En tur som den, vi var på, har afgjort en langtids-effekt.

 Gode minder, et voldsomt velbefindende, sange og billeder, der kører i hovedet – alt dette er en god katalysator i vores øveaftener. Så turen er faktisk slet ikke slut, selvom vi er stået af bussen!

 Det siger sig selv, at vi vil gøre meget for at bevare de gode relationer, vi har med Neuenkirchen-koret, så planen er at invitere dem til at besøge os i september 2017. Det var der vist også flere, der helt uofficielt aftalte, inden vi skiltes?

 

 Hverdagen i Munkebokoret byder både på seriøst arbejde med div. satser og på godt gå-hjem-humør, fordi man ikke kan undgå at blive ”løftet” lidt af at synge. Desuden er det jo bevist, at sang er sundt både for psyken og for kroppen!

 Vi forsøger efter bedste evne både at holde liv i vores ”bagage” og at introducere nye satser.

 Ideen med at lade nogle satser gå fra én sæson til den næste er god, fordi det tager tid at få noget til at sidde – vi kender alle den gode fornemmelse, at når der bliver hentet noget frem, som vi har haft på repertoiret for år tilbage, jamen så kan man bare sin stemme, simpelthen fordi der er blevet arbejdet så grundigt med den i sin tid. Derfor er det også nødvendigt at lytte kritisk til vores bagage-numre, så de hele tiden er værd at byde på ved en given lejlighed.

 Vi har også bedt kormedlemmerne om at komme med forslag til repertoiret – og den opfordring er stadig gældende – vores næste repertoiremøde afholdes d. 21. april – så: læg I bare hovedet i blød!

 Hverdagen betyder også aftaler og møder – bestyrelsen har holdt 6 møder i årets løb (og det foregår altid i en god og afslappet stemning!) og sammen med Anne er der holdt 2 repertoiremøder, så ”arbejdsbyrden” kan vist ikke siges at være overvældende J.

  I hverdagen er det også vigtigt at huske på alle de gode tricks og anvisninger, vi har samlet sammen i tidens løb, bl.a. ved vores korlørdage.

 Alt det, vi fornylig fik af Christina Dahl i Bogense, er virkelig noget, der vil kunne aflæses på øveaftnerne, hvis man er bevidst om det.

 Jeg anbefaler varmt hendes hjemmeside, som ved tilmelding oven i købet giver et gratis kursus.

 Det var et godt ”rusk” vi fik, da Christina fik os til at fatte, hvor stor betydning den fysiske opvarmning har. Tænk, at vi som bestyrelse har været med til at opfordre Anne til at gå let hen over den side af sagen!

 Ja, ja – livet er én lang læring!

  Hvad Munkebokorets  fremtid angår, så går vi da ud fra, at vi ”fremadrettet” (som det hedder i politikersprog) vil være en del af det lokale kulturliv.

 At koret pludselig skulle få vokseværk er nok en utopisk tanke, men hen ad vejen dukker der jo alligevel nye ansigter op – det er vi rigtigt glade for – og jeg er ikke i tvivl om, at den bedste reklame er den, der går fra mund til mund.

 Hverken X-Faktor eller MGP kan slå den gode gammeldags korsang af banen – vi har noget andet at byde på – og skulle I træffe på nogen, som viser bare den mindste lyst til at være med i fællesskabet, så giv dem et lille puf. Somme tider skal der ikke så meget til…..

For tiden tæller Munkebokoret 34 medlemmer, og fremmødet er bestemt tilfredsstillende.

 Til de forskellige arrangementer, vi har holdt eller været involveret i, ligger det gennemsnitlige fremmøde på 79 % - det skal understreges, at til vores to koncerter ligger det helt oppe på 88%!

  Som afslutning på denne beretning er det bestemt på sin plads at sige tak dels til bestyrelsen, som præsterer et formidabelt samarbejde og dels til alle jer kormedlemmer, som i det daglige giver os megen positiv respons.

 Også tak til Anne, som forstår at bevare det gode humør, selvom vi ind i mellem er lidt længe om at få tingene lært. Og tak fordi du er lydhør overfor mange af de kommentarer, der kommer fra koret.

 

På god, gammeldags maner synes jeg, vi skal rejse os og udbringe et leve for Munkebokoret.

Grethe Nielsen

.