Munkebokoret

Øvested

Midlertidig ordning:

P.g.a. afstandskravet i forbindelse med Covid-19

har vi pr 1/9-20 opdelt koret i to hold, som mødes på skift.

Mødetid og -sted er stadig:

Tidligere Svishaveskolen

Blok C

Indgang Paletten

Toften 600

5330  Munkebo

Tid

Mandag kl. 18.30 - 20.45