Bestyrelse

Formand:            Grethe Nielsen

Næstformand:     Anne Grethe Kibsgaard Johansen

Kassserer:           Conny I. Melgaard (indbetalinger på kontonr. 6864 0001070161)

Sekretær:            Inge Lise Olsen

Webmaster og

nodesekretær:     Carol Eriksen 

Suppleant:           Asta Petersen