Formandsberetning

Formandsberetning ved generalforsamlingen d. 11/10-2021

9. marts 2020 holdt vi vores seneste generalforsamling - 11. marts 2020 lukkede Mette Frederiksen landet ned - og så skal jeg love for, at genvordighederne tog fart.

Nu kan man jo ikke ret godt påstå, at Kerteminde Kommune har ansvaret for Corona-epidemien, men at de satte en større ombygning af Troelskærskolen i gang i foråret 20 og dermed gjorde adskillige foreninger hjemløse, gjorde bestemt ikke situationen nemmere for Munkebokoret.

I løbet af sommeren ´20 landede vi her på den tidligere Svishaveskolen, hvor vi blev taget virkeligt godt imod. Men Coronaen var ligeglad, så igennem efterårssæsonen måtte vi pga afstandskrav om 2 m til "nærmeste nabo" dele koret op i to grupper, der kunne øve skiftevis.

Det var bestemt ikke optimalt, og til sidst gav vi op og indstillede aktiviteten omkring 1/12.

Hele forårssæsonen ´21 har vi måttet nøjes med kontakt via mails - og vi kan kun sige Jer tak for, at I formåede at holde ud.

Ja, det lykkedes endda at få skrabet 11 kormedlemmer sammen, så vi kunne gøre os gældende som "forsangere" til Grundlovsmødet på Munkebo Bakke. Kristendemokraterne var ovenud lykkelige for, at vi mødte op og de håber meget, at vi vil være med næste år også. Med den belønning vi fik - 3 kilo slik! - er det vel værd at overveje?

Da vi nåede frem til 14/8, kom den besked, vi havde håbet på længe - restriktionerne mht mundbind afstand mv var ophævet - endelig vejrede vi morgenluft og besluttede at starte ny sæson 23/8-21.

I det forgangne år er der sket flere ændringer for Munkebokoret.

  • Sygdom gjorde, at vi blev nød til at skifte kasserer i sommer - og I kan godt regne med, at det ikke er noget, man "bare" lige gør. I forhold til banken krævede det utallige samtaler, mails og underskrifter i hobetal - ja, sågar kopier af bestyrelsesmedlemmernes pas skulle der til. Processen har trukket ud - jeg tror faktisk i et paf måneder - og det var et kænpeheld for os, at Conny tilbød sin assistance som ny kasserer - hun er i forvejen rutineret i jobbet - ellers tør jeg slet ikke tænke på, hvad vi skulle have gjort. Bifald til Conny!
  • Distributionen af noder bliver også grebet anderledes an nu. Vi er gået fra, at hver enkelt kormedlem skulle printe noder ud hjemme til at trykke det samlede antal, så det ligger klar til sæsonstart. Der er fordele ved begge måder, men vi håber, I er tilfredse med den model, vi nu praktiserer.
  • Lydfiler og tydelige nodeark bliver vi forkælet med af Henrik - det er en kæmpe forbedring. og vi kan ikke sige dig tak nok for den store indsats, du yder til gavn for os alle - han skal lige ha' en ordentlig klapsalve.
  • To af vores meget trofaste kormedlemmer, Anni og Margit som begge har været med næsten alle årene, er afgået ved døden. Anni blev bisat i stilhed og Margits mand arrangerede en mindesammenkomst for Margit først på sommeren, hvor næsten hele koret deltog. Det blev en god eftermiddagm og vi sang "Nu er jord og himmel stille" for Margit - det kunne vist ikke være valgt ret meget bedre. Heldigvis er der dukket tre nye ansigter op - det er vi MEGET glade for. 

I bestyrelsen kan vi godt mærke, at rutinerne er kommet lidt på afstand, og lige pt har vi rigeligt at se til, hvad angår efterårets aktiviteter - men vi gør, hvad vi kan.

Til august 2022 er det 35 år, siden initiativrige folk startede Munkebokoret, og det bliver 25 år, siden jeg blev formand. Undervejs har Dan oig Agnete taget hver et år, men ellers .....

Jeg har været glad for posten hele tiden, men det ville ikke gøre spor, hvis en kom og tilbød at overtage min plads - tænk lidt over det!

Grethe Nielsen