Efteråret 2018

Et herligt, aktivt efterår 2018...


Opgaverne har stået lidt i kø – store og små iblandt hinanden.
Koret har givet en hjælpende hånd med ved både Spil Dansk Dagen og Juletræstændingen, som Munkebo Bibliotek stod for.
Vores egen Adventskoncert i Munkebo Kirke d. 3/12 var særdeles velbesøgt – ca. 100 tilhørere var mødt op – noget der altid er en stor fornøjelse for os. Den gode stemning var i højsædet, dirigent og pianist var virkelig ”til stede”, og traktementet efter koncerten rundede aftenen fint af.
Ugen efter deltog vi sammen med 4 andre kor i en særdeles vellykket koncert i Skamby Kirke, som viste sig velegnet til så stor en gruppe. Udover et varieret repertoire af både dansk, engelsk og svensk julemusik bød aftenen også på solist-indslag af Ulrika Rosdahl, som nok kunne bevæge os alle med sin smukke stemme.
For os som kor var det en meget positiv oplevelse at synge sammen med så mange – fornemmelsen af at ”fylde” kirken og opleve publikums reaktion er virkeligt befordrende. Som én sagde, da vi var på vej ud fra kirken: ”Det er helt ærgerligt, at det allerede er slut!”
GN