Privatlivspolitik for Munkebokoret


                                                         Munkebo den 15. november 2018


Fra den 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan bl.a. foreninger i EU skal behandle personoplysninger.

Da Munkebokoret anvender/behandler personoplysninger, er der udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort redegør for, hvordan dine personoplysninger behandles.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene anvender/behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Munkebokoret.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Munkebokoret er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig ved indmeldelse, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdag.

Personoplysningerne opbevares i form af en medlemsliste.

Vi videresælger eller videregiver ingen oplysninger.

Dine oplysninger behandles kun med det formål at kunne håndtere vores forretningsrelationer med dig i forbindelse med:

 Udsendelse af informationer til medlemmer
 Administration af medlemsliste
 Administration af tilmeldinger og opkrævning af medlemskontingent.

 

Munkebokoret kan kontaktes her:

Grethe Nielsen (Formand)

Fyrrehøjen 45

5330 Munkebo

CVR-nr: 32498957

Telefon: 23740822

Mail: hgniels@munkebonet.dk

På korets hjemmeside www.munkebokoret.dk offentliggøres situationsfotos fra events og koncerter med det formål at vise offentligheden, hvad Munkebokoret arbejder med.

Kontingentindbetalinger opbevares som bilag i fem år efter bogføringslovens bestemmelse.

Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse om dine muligheder for at klage over vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Del siden